Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Pl. Wolności 7/8 (wejście od strony parkingu), parter, stanowiska na sali obsługi oraz w pok. nr 13, tel. 77 54 11 361

Regulamin korzystania z systemu internetowej rezerwacji terminu wizyty
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola.

Usługa ta skierowana jest do mieszkańców miasta Opola oraz osób przebywających w Opolu okresowo i ma za zadanie usprawnienie obsługi interesantów. Niniejszy system rezerwacji służy wyłącznie ustalaniu dogodnych dla Państwa terminów wizyt dotyczących załatwienia następujących spraw:

Pozostałe, poniżej wymienione sprawy nie wymagają elektronicznej rezerwacji terminu wizyty i są załatwiane na bieżąco, przy czym w sytuacji wprowadzenia ograniczeń w obsłudze mieszkańców (np. spowodowane wprowadzeniem stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego) stosowane będą zapisy telefoniczne: W szczególnych przypadkach (m.in. ze względu na przeszkody natury technicznej) istnieje również możliwość rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem telefonu: 77 54 11 361.

Rezerwacja terminu wizyty skutkuje koniecznością przybycia do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8 w wybranym terminie, a spóźnienie wiązać się może z anulowaniem wizyty. Jeden termin wizyty odpowiada rejestracji jednego wniosku o wydanie dowodu osobistego lub wydania jednego dowodu osobistego, względnie załatwienia sprawy z zakresu ewidencji ludności dotyczącej jednej osoby. Informacje na temat dokumentów niezbędnych do wydania dowodu osobistego znajdziecie Państwo na stronie internetowej peup.um.opole.pl

Podanie numeru telefonu umożliwi nam ewentualny kontakt w przypadku nieprzewidzianych okoliczności związanych z Państwa wizytą w Urzędzie. Podanie adresu e-mail wymagane jest w celu potwierdzenie terminu rezerwacji (zostanie wysłany zwrotny e-mail z kodem potwierdzającym). Opcjonalnie po wpisaniu numeru telefonu oraz zaznaczeniu opcji potwierdzenia poprzez sms, zostanie wysłany do Państwa sms z kodem potwierdzającym, który następnie należy wprowadzić do formularza na stronie internetowej w celu dokończenia procesu rejestracji. Nie potwierdzenie terminu w ciągu 1 godz. od otrzymania zwrotnego maila spowoduje anulowanie wizyty. Nadany w czasie rezerwacji wizyty identyfikator, zamieszczony będzie, w dniu Twojej wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich, na wywieszonej przy stanowisku liście przyjęć.

W przypadku wizyty dotyczącej odbioru dowodu osobistego wymagane jest podanie numeru wniosku o wydanie dowodu osobistego, który to numer znajduje się w pkt 1 potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego (dokument ten otrzymują Państwo w dniu złożenia wniosku). Pozwoli to na przygotowanie urzędnikowi dokumentacji niezbędnej do odbioru dowodu osobistego przed przyjściem zainteresowanej osoby po jego odbiór.

Zabrania się dokonywania rezerwacji terminów w celu ich dalszego przekazywania (w tym czerpania zysków). Podany podczas procesu rezerwacji adres email oraz nr telefonu powinny należeć do osoby, której dotyczy wizyta. Podczas wizyty, w celu weryfikacji mogą Państwo zostać poproszeni o okazanie oryginału wiadomości potwierdzającej termin wizyty (sms lub wydruk email).

Administrator systemu informuje, że nie stawienie się na wizytę w umówionym terminie, skutkować może nałożeniem restrykcji w postaci zablokowania możliwości ponownej internetowej rezerwacji wizyty w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

Akceptacja niniejszego regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. adresu e-mail, opcjonalnie również numeru telefonu przez Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz, w celu realizacji rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi. Jak również wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną (w przypadku podania nr telefonu również sms) informacji dotyczącej niniejszej rezerwacji. Wspomniane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Prezydenta Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie Rezerwacji Terminu Wizyty w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne w celu realizacji usługi rezerwacji terminu wizyty. Osoby, które nie chcą skorzystać ze wspomnianej usługi (nie zaakceptują niniejszego regulaminu) lub nie zdołają dokonać rezerwacji wizyty w Wydziale w systemie internetowym, proszeni są o kontakt telefoniczny 77 54 11 361.

Wciśniecie przycisku "Dalej" oznacza akceptację powyższego Regulaminu. Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi.


DALEJ