Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Pl. Wolności 7/8 (wejście od strony parkingu), parter, pok. Nr 13, tel./fax: 77 54 11 359, tel. 77 54 11 361

Regulamin korzystania z systemu internetowej rezerwacji terminu wizyty
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola.

Usługa ta skierowana jest do mieszkańców miasta Opola oraz osób przebywających w Opolu okresowo, które są uprawnione lub obowiązane do posiadania dowodu osobistego i umożliwia umówienie terminu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub odbioru dowodu osobistego poprzez wybranie dnia i godziny wizyty.

Istnieje również możliwość rezerwacji wizyty na miejscu w Wydziale Spraw Obywatelskich pl. Wolności 7-8, pok. 9 w następujących godzinach urzędowania:

Niniejszy system internetowej rezerwacji służy wyłącznie ustalaniu dogodnych dla Państwa terminów wizyt dotyczących załatwienia następujących spraw: W przypadku załatwiania sprawy dotyczącej odbioru dowodu osobistego wymagane jest podanie numeru wniosku o wydanie dowodu osobistego, który to numer znajduje się w pkt 1 dokumentu - potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego (otrzymują Państwo wspomniane potwierdzenie w dniu złożenia wniosku). Pozwoli to na przygotowanie urzędnikowi dokumentacji niezbędnej do odbioru dowodu osobistego przed przyjściem zainteresowanej osoby po jego odbiór.

Poniższe sprawy nie wymagają rezerwacji terminu wizyty i są załatwiane na bieżąco:

Rezerwacja terminu wizyty skutkuje koniecznością przybycia do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8 w wybranym terminie, a spóźnienie wiązać się może z anulowaniem wizyty. Jeden termin wizyty odpowiada rejestracji jednego wniosku o wydanie dowodu osobistego lub wydania jednego dowodu osobistego. Informacje na temat dokumentów niezbędnych do wydania dowodu osobistego znajdziecie Państwo na stronie internetowej peup.um.opole.pl

Podanie numeru telefonu umożliwi nam kontakt w przypadku nieprzewidzianych okoliczności związanych z Państwa wizytą w Urzędzie. Podanie adresu e-mail wymagane jest w celu potwierdzenie terminu rezerwacji (zostanie wysłany zwrotny e-mail z kodem potwierdzającym). Opcjonalnie po wpisaniu numeru telefonu oraz zaznaczeniu opcji potwierdzenia poprzez sms, zostanie wysłany do Państwa sms z kodem potwierdzającym, który następnie należy wprowadzić do formularza na stronie internetowej w celu dokończenia procesu rejestracji. Nie potwierdzenie terminu w ciągu 1 godz. od otrzymania zwrotnego maila spowoduje anulowanie wizyty. Nadany w czasie rezerwacji wizyty identyfikator, zamieszczony będzie, w dniu Twojej wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich, na wywieszonej przy wejściu do pokoju nr 13 liście przyjęć.

Zabrania się dokonywania rezerwacji terminów w celu ich dalszego przekazywania (w tym czerpania zysków). Podany podczas procesu rezerwacji adres email oraz nr telefonu powinny należeć do osoby, której dotyczy wizyta. Podczas wizyty, w celu weryfikacji mogą Państwo zostać poproszeni o okazanie oryginału wiadomości potwierdzającej termin wizyty (sms lub wydruk email).

Administrator systemu informuje, że nie stawienie się na wizytę w umówionym terminie, skutkować może nałożeniem restrykcji w postaci zablokowania możliwości ponownej internetowej rezerwacji wizyty w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

Akceptacja niniejszego regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. adresu e-mail, opcjonalnie również numeru telefonu przez Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz, w celu realizacji rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi. Jak również wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną (w przypadku podania nr telefonu również sms) informacji dotyczącej niniejszej rezerwacji. Wspomniane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Prezydenta Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie Rezerwacji Terminu Wizyty w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne w celu realizacji usługi rezerwacji terminu wizyty. Osoby, które nie chcą skorzystać ze wspomnianej usługi (nie zaakceptują niniejszego regulaminu) lub nie zdołają dokonać rezerwacji wizyty w Wydziale w systemie internetowym będą mogły na bieżąco złożyć wniosek oraz odebrać dowód osobisty na sali obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich pl. Wolności 7-8, w godzinach urzędowania na wyznaczonych do tego celu stanowiskach.

Wciśniecie przycisku "Dalej" oznacza akceptację powyższego Regulaminu. Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi.


DALEJ