Referat Komunikacji

Pl. Wolności 7/8, piętro: II, pok. nr 201-204,211, tel. 77 45 11 907

Regulamin korzystania z systemu internetowej rezerwacji terminu wizyty
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola.

Usługa ta skierowana jest do mieszkańców miasta Opola oraz firm, mających siedzibę w mieście Opolu i ma za zadanie usprawnienie obsługi interesantów. Niniejszy system rezerwacji służy wyłącznie ustalaniu dogodnych dla Państwa terminów wizyt dotyczących załatwienia spraw związanych z obsługą pojazdów.

Pozostałe, wymienione poniżej sprawy nie wymagają elektronicznej rezerwacji terminu wizyty. Dla tych spraw stosowane będą zapisy telefoniczne:

Nie ma konieczności osobistego stawienia się w celu zawiadomienia o zbyciu, nabyciu pojazdu. Tego typu zawiadomienie można przesyłać pocztą tradycyjną lub za pomocą profilu zaufanego przez e-PUAP, Peup.

Rezerwacja terminu wizyty skutkuje koniecznością przybycia do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8 w wybranym terminie, a spóźnienie wiązać się może z anulowaniem wizyty. Jeden termin wizyty odpowiada rejestracji jednej sprawy.

Zaleca się o przybycie na umówioną wizytę z gotowym, wypełnionym wnioskiem oraz dowodem dokonania właściwej opłaty.

Informacje na temat dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu oraz wymaganych opłat i numeru rachunku, na który należy uiścić opłaty znajdziecie Państwo na stronie internetowej peup.um.opole.pl

Podanie numeru telefonu umożliwi nam ewentualny kontakt w przypadku nieprzewidzianych okoliczności związanych z Państwa wizytą w Urzędzie. Podanie adresu e-mail wymagane jest w celu potwierdzenie terminu rezerwacji (zostanie wysłany zwrotny e-mail z kodem potwierdzającym). Opcjonalnie po wpisaniu numeru telefonu oraz zaznaczeniu opcji potwierdzenia poprzez sms, zostanie wysłany do Państwa sms z kodem potwierdzającym, który następnie należy wprowadzić do formularza na stronie internetowej w celu dokończenia procesu rejestracji. Nie potwierdzenie terminu w ciągu 1 godz. od otrzymania zwrotnego maila spowoduje anulowanie wizyty. Nadany w czasie rezerwacji wizyty identyfikator, zamieszczony będzie, w dniu Twojej wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich, na wywieszonej przy wejściu do pokoi liście przyjęć i przyporządkowany do konkretnego stanowiska obsługi.

Zabrania się dokonywania rezerwacji terminów w celu ich dalszego przekazywania (w tym czerpania zysków). Podany podczas procesu rezerwacji adres email oraz nr telefonu powinny należeć do osoby, której dotyczy wizyta. Podczas wizyty, w celu weryfikacji mogą Państwo zostać poproszeni o okazanie oryginału wiadomości potwierdzającej termin wizyty (sms lub wydruk email).

Administrator systemu informuje, że nie stawienie się na wizytę w umówionym terminie, skutkować może nałożeniem restrykcji w postaci zablokowania możliwości ponownej internetowej rezerwacji wizyty w Referacie Komunikacji.

Akceptacja niniejszego regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. adresu e-mail, opcjonalnie również numeru telefonu przez Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz, w celu realizacji rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi. Jak również wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną (w przypadku podania nr telefonu również sms) informacji dotyczącej niniejszej rezerwacji. Wspomniane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Prezydenta Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie Rezerwacji Terminu Wizyty w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne w celu realizacji usługi rezerwacji terminu wizyty. Osoby, które nie chcą skorzystać ze wspomnianej usługi (nie zaakceptują niniejszego regulaminu) lub nie mogą (z przyczyn technicznych) dokonać rezerwacji wizyty w systemie internetowym, proszeni są o kontakt telefoniczny 77 45 11 907.

Wciśniecie przycisku "Dalej" oznacza akceptację powyższego Regulaminu. Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi.


DALEJ